Projecte

Devenir comú

Pensar la ciutat com podria ser
Mapa Actor-Red

Aquesta investigació vol identificar eines que puguin amplificar, enfortir, replicar i expandir els processos urbans de generació de recursos, comunitats i modes de gestió col·lectius. Se centra a estudiar accions de comunalitat portades en el marc del municipalisme, i analitzar les estratègies desenvolupades pels actors socials i institucionals involucrats en les experiències.

El cas d'estudi escollit és la ciutat de Barcelona. En la primera fase de l'estudi va identificar processos de comunalitat urbana promoguts per l'Ajuntament de Barcelona mitjançant la col·laboració público-social. La residència del Canòdrom servirà per reforçar la segona i tercera fase de la recerca, consistent en realitzar un anàlisi d'Actor-Red dels processos identificats, i el mapeig dels actors involucrats, així com la definició dels escenaris, elements i factors de transformació urbana.

Projecte de recerca doctoral per a la Universitat de Sheffield