Col·laboradora

Digicòria

Projecte resident
L'objectiu del projecte Digicòria és impulsar la descentralització de la web, a través de tallers, discussions, documentació i producció de material pedagògic, bé com a documentació produïda en la pròpia iniciativa i la creació d'un fòrum obert permanent.
Entenem que en l'última dècada, les grans plataformes com google, twitter o meta es van apropiar de l'espai públic i democràtic de la xarxa, explotant el treball cognitiu de les seves usuàries a través de publicitat, manipulació i extracció massiva de dades personals. No obstant això, en aquest període també s'organitzen
diferents reaccions a aquest escenari, amb el desenvolupament de plataformes acte-gestionades, nous protocols de comunicació P2P, i sistemes distribuïts per a compartir arxius i continguts.
El rol de Digicoria, més que desenvolupar noves alternatives per a descentralització, és experimentar, donar visibilitat i difusió a les quals ja existeixen, sempre que siguin tecnologies lliures i de codi obert, buscant més a les usuàries finals dels recursos que els seus desenvolupadors. En promoure accions pedagògiques, estarem també facilitant la creació d'una comunitat al voltant d'aquests temes, que tindrà una estructura horitzontal, autogestionada i amb igualtat de gènere, modelada sobretot en assemblees periòdiques i obertes, però també en compartir coneixement en tallers presencials i fòrums virtuals.