Residència

La Hidra

Realista: un portal immobiliari just, segur i de qualitat
La Hidra Cooperativa

Realista és un portal que millorarà l'accés a l'habitatge de lloguer, superant l’asimetria d'informació i generant una experiència usuària pròxima, segura i de qualitat.

El que diferencia Realista de qualsevol altra iniciativa prèvia és que introdueix el concepte de simetria en el mercat de lloguer per millorar les relacions entre els actors i l’experiència de buscar casa. Es tracta de permetre que, tant les persones arrendadores com les residents i usuàries dels habitatges, puguin compartir la seva experiència en els immobles on han viscut, com ja succeeix en altres mercats. La possibilitat de compartir aquesta informació de forma bilateral i generar ràtings sobre els habitatges dotarà al mercat d’habitatge de la transparència i eficiència que actualment no té, transformant qualitativament l’experiència de tots els actors.

Realista és un projecte de La Hidra Cooperativa, una empresa política que destina el seu treball a la transformació urbana, amb l’objectiu de sumar-se al conjunt de pràctiques professionals i socials que volen garantir el dret a la ciutat. Analitzant críticament les aliances públic-privades que han corroït la democràcia i la sobirania popular, promouen el desenvolupament i consolidació d’aliances públic-comunitàries.