Canòdrom 1753,7: Innovació + Cultura digital + Participació