Terrasses

Sobre l'espai

Dimensions de l’espai: 715’55 m2

Aforament: segons disposició de l'espai.
 

Elements disponibles
  • 80 cadires
  • Escenari de 4x3m
  • Sistema de microfonia i altaveus (4 micros sense fils i dos altaveus de 680W)
  • Punt accés Wi-Fi
terrasses