Conversa

Ciutat en beta: el treball d'avui, la ciutat del demà

Com estan canviant les ciutats del present amb la ràpida digitalització de les nostres vides? Podem imaginar quina serà la ciutat del futur? 'Ciutat en beta: el treball d'avui, la ciutat del demà' és un documental que reflexiona entorn l'urbanisme, el territori, la mobilitat i les noves formes de treball. El film mostra alguns exemples de co-living, d'acceleració de les digitalització des de la pandèmia i planteja escenaris futurs sobre el món del treball.

Ecologia i tecnologia: antropocè/capitalocè/tecnocè

En aquesta sessió abordarem, mitjançant un primer mapeig vectorial, algunes problemàtiques associades a cadascun d'aquests conceptes: el lloc de l'ésser humà en el conjunt de la biosfera i la seva relació amb la resta d'entitats no humanes; el paper del sistema de producció capitalista en el que Marx va denominar la “fractura en el metabolisme universal de la naturalesa”; i el rol de la tecnologia no sols en l'acceleració del canvi climàtic sinó també en la seva possible mitigació, mitjançant intervencions geotècniques com la captura i segrest de carboni.

Sense energia. Una guia pel Gran Descens

El divulgador de la crisi de les matèries primeres Antonio Turiel presenta el seu nou llibre, Sense energia. Una guia pel Gran Descens. Un llibre que ens confirma el Petrocalipsis que ens anunciava amb el seu primer llibre, i que ens parla del descens energètic i anticipa l’inici d’un futur amb canvis socials i energètics. Una guia per entendre què està passant. En conversa amb Georgina Pujol, periodista especialitzada en crisis climàtica.

Fòrum Indigestió

El fòrum és una trobada en la qual convidem a participar diverses persones, ben diferents entre elles, fent un breu monòleg de 5 minuts sobre qüestions relacionades amb la cultura. També hi participen músics, que marquen els temps de les xerrades si s’escau, i fan breus intervencions musicals entre elles.

El fòrum, que està obert a tothom, també és un bon punt de trobada de persones amb la reflexió i activitat entorn de la cultura com a nexe comú.

Canvi climàtic i tecnologia: remei o condicionant?

La crisi climàtica juga un paper important en la configuració del nostre futur. L’escassetat d’aigua, els incendis forestals, les condicions meteorològiques extremes i la pujada del nivell del mar afecten de forma desproporcionada les poblacions marginades, la qual cosa provoca la pèrdua de mitjans de vida, obliga les persones a emigrar i augmenta els conflictes socials. Veus optimistes confien en el fet que la creativitat humana, a través de la tecnologia, podrà reconduir l’impacte climàtic i recuperar la nostra relació amb la natura.

Ciutat i menjar

El menjar ens parla de la nostra cultura i el nostre territori. La forma de les ciutats depèn de la manera en què ens alimentem. Alhora, l’alimentació és una peça clau per al futur; pot salvar el món o destruir-lo. Com diu l’arquitecta Carolyn Steel, escollim ser consumidor abans que persones i estem pagant un preu massa alt per tenir menjar barat. 

Ciutat quasi zero

Vivim en un sistema globalitzat i desconnectat del context ecològic. Un lloc estrany on sovint és més fàcil comprar productes de l’altra punta del món i desplaçar-nos amb vehicles que contaminen. Per inèrcia o per desídia, ens deixem endur per l’acceleració implacable del capitalisme mentre avancem cap a un horitzó incert marcat per l’emergència climàtica.

Ciència i obediència

El filòsof Thomas Hobbes sostenia que com menys superstició hi hagués, més obedients serien els individus. Una ciència completament desplegada, doncs, no hauria de trobar cap mena d’oposició social. Però aquests anys de pandèmia han posat de manifest que les solucions avalades per la comunitat científica sovint topen amb resistències, de vegades viscerals i de vegades argumentades. 

Dades amb sentit

Centenars de milers de milions de dades personals de les persones usuàries d'internet han estat, són i continuaran sent extretes de l'esfera digital. Informació sobre la nostra conducta, els nostres hàbits, salut, desitjos, pors…