Residència

ArsGames

Una mirada més crítica i solidària de la indústria dels videojocs és possible
Arsgames

Ars Games és una entitat internacional sense ànim de lucre que promou i gestiona projectes de caràcter cultural relacionats amb els videojocs, a partir d'àrees d’acció com la participació ciutadana, la pedagogia o la inclusió digital.

A través de diferents plans a nivell de ciutat i jornades internacionals, el projecte proposa teixir xarxes entre diferents agents al voltant dels videojocs amb perspectiva crítica. Aquestes propostes miren cap al barri: aposten per portar al Congrés – Els Indians sessions i tallers on explorin la mirada social dels videojocs, i fins i tot proposen començar un programa de desenvolupament que plateja un model més solidari.