Col·laboradora

Coopdevs

Impulsant l'ESS des de la intercooperació tecnològica
Equip de coopdevs

Coopdevs és una cooperativa que té com a objectiu millorar la societat aportant tecnologia a projectes de l'economia social i solidària. Els seus valors s'emmarquen dins del cooperativisme obert, centrant-se a aportar valor no sols a clients o projectes en què participen sinó a un ecosistema de procomuns digitals molt més ampli.

Sempre es cerca la intercooperació perquè els projectes individuals solen tenir poca continuïtat, mitjançant acords entre cooperatives i altres entitats treballen en projectes de llarg recorregut amb capacitat transformadora.