Residència

Platoniq

Diàlegs i deliberació híbrida davant del poder de la (des)informació
Projecte resident

Diàlegs amb joves i adolescents sobre els impactes de la desinformació

L'objectiu general del projecte és millorar l'enfortiment democràtic i la capacitat crítica de joves i adolescents a través de l'alfabetització mediàtica digital que els permeti reflexionar sobre l'ús de la informació, les tecnologies i els impactes que tenen en les seves visions i projeccions sobre el futur.
Aquest projecte parteix de les visites guiades a l'exposició “La ciutat de la desinformació” que inclou dinàmiques i interaccions amb educadors i joves, i permet compartir coneixement sobre la desinformació, l'impacte de les fake news, així com dels interessos i les estratègies que es persegueixen amb la difusió de notícies falses. En un segon moment s’obrirà convocatòria adreçada als i les joves i adolescents que han visitat l'exposició a participar en un diàleg ciutadà que tindrà com a objectiu conversar i reflexionar sobre l'impacte de la desinformació a les seves percepcions socials actuals, així com les seves visions de futur. Els resultats dels diàlegs esmentats seran documentats i traslladats a la instància Open Spaces desenvolupada amb el programari de codi obert Decidim.