Col·laboradora

Revolúdica

Revolució basada en el joc: una estratègia de transformació social que utilitza el joc com a palanca de canvi.
Revolúdica

Revolúdica és una iniciativa que treballa des de la revolució basada en el joc (RBJ), una estratègia de transformació social que utilitza el joc com a palanca de canvi.

La RBJ
utilitza elements lúdics amb la intenció de transformar la realitat, sensibilitzar en temes actuals, donar visibilitat i empoderar a col·lectius, etc. Aquests elements lúdics poden ser jocs de taula, jocs de rol, videojocs, gamificacions, transformacions d’espais, hackejos lúdics de realitats i totes aquelles propostes que uneixen joc i transformació social.