Decidim Fest: El futur d'Internet

La festa de la tecnologia i democràcia
DecidimFest
-

Torna el Decidim Fest, una de les cites clau per reflexionar sobre el diàleg entre tecnologia i democràcia. Enguany posa sobre la taula un tema vital pel nostre present: El futur d'Internet. Internet és avui un espai en conflicte: la seva governança es concentra en unes quantes empreses que operen a escala global i no garanteixen els drets fonamentals a l'era digital. Quins riscos i perills se'ns presenten en aquest escenari?

 

Hashtag XXSS
DecidimFest22

Properes activitats