Design justice: una mirada inclusiva i justa al a cultura

Quaderns d'estiu
Quaderns d'estiu: Design justice
-

Obrir les portes dels centres culturals i comunitaris no és suficient per fomentar espais participatius i democràtics amb tota mena de veus. Com podem potenciar processos realment oberts a tots els col·lectius, i que no caiguin en reproduir les desigualtats del sistema?

La Design Justice és una eina de creació i anàlisi que pretén desmantellar les desigualtats estructurals que tenim interioritzades: una aposta per dissenyar propostes feministes i decolonials. En aquesta sessió aplicarem la metodologia de la Design Justice a l’hora de dibuixar processos col·lectius que busquin incloure la mirada comunitària i participada, en un sector especialment feminitzat i precaritzat com és el cultural.

Durant aquesta sessió:

  • Coneixerem el marc segons el qual es defineix la Design Justice
  • Posarem en pràctica la Design Justice aplicant-la al nostre context

Properes activitats