Introducció als intruments algorítmics generatius i musicaIs

Instruments algoritmics
-

El terreny de les emocions és pràcticament del domini humà, però i el de la creació artística? Cada vegada està menys clara aquesta frontera (si tenen l’ajuda humana adequada).

En aquest taller aprèn a crear instruments generatius complexos amb aplicacions d'aprenentatge automàtic que interactuïn amb visuals o altres eines artístiques. Per a fer-ho, utilitzem llibreries programades amb Pure Data, i/o Processing per a la creació d’instruments generatius complexos. Vine a crear el teu algoritme generatiu i musical.

Tallerista: Xavi Manzanares.
Organitza: Telenoika.