14 de novembre de 2022

Barcelona Innova Lab: innovació i el testeig de solucions a l’espai públic

Barcelona Innova Lab: innovació i el testeig de solucions a l’espai públic

L’Ajuntament de Barcelona posa en funcionament el Barcelona Innova Lab, un nou servei que, a partir d’avui, actuarà de finestreta única per donar suport i facilitar la realització de proves pilot a la ciutat. El Barcelona Innova Lab, gestionat per la fundació BIT Habitat i l’Institut Municipal d’Informàtica(IMI), busca acompanyar a empreses, entitats i organitzacions que estiguin interessades a testar, en condicions reals, solucions innovadores d’interès públic per la ciutat.
 

Aquest nou servei té com a objectiu facilitar l’experimentació, la realització de proves i pilots a Barcelona, tot alineant-lo amb l’interès de la ciutat de millorar el seu posicionament com un autèntic laboratori d’innovació urbana i de promoure la cerca de solucions que millorin les polítiques, serveis i béns públics i tinguin un impacte social a mitjà termini.

El nou servei s’adreça a empreses, startups, cooperatives, centres d’investigació, universitats, fundacions, associacions o consorcis i vol facilitar-los que puguin testejar solucions innovadores a la ciutat. Serà la porta d’entrada i el punt de referència de l’Ajuntament de Barcelona per l’obtenció de permisos i llicències per la realització d’aquestes proves pilot. Els pilots han de tenir una durada màxima de 12 mesos.

També s’oferirà acompanyament i suport tècnic en la implementació del pilot i accés a espais i actius públics, com ara la infraestructura tecnològica (sensors i bases de dades) i connectivitat 5G desplegades per l’Institut Municipal d’Informàtica o les eines tecnològiques disponibles a Ca l’Alier (com ara les impressores 3D o la resta d’eines de l’Ateneu de Fabricació Digital o l’Urban Data Desk, un visualitzador de dades urbanes).

A tall d’exemple els pilots que es podran testar en el marc del laboratori poden ser béns, serveis o metodologies aplicades als següents àmbits:

 • Govern i TIC: e-govern i e-democràcia, participació, transparència, contractació.
 • Energia: gestió d’energia, transició energètica, sobirania energètica.
 • Medi ambient: gestió d’edificacions, gestió de béns públics, control de la contaminació, descarbonització urbana i neutralitat climàtica, solucions basades en la natura, economia circular.
 • Mobilitat: transport i mobilitat sostenible, logística urbana, última milla.
 • Economia: emprenedoria i empresa, economia circular, taronja i blava.
 • Qualitat de vida: educació, salut, cultura, oci, seguretat pública, serveis de benestar.

Pel que fa a aplicacions tecnològiques que es poden testejar en el marc del laboratori es podran realitzar pilots relacionats amb:

 • Intel·ligència artificial i robòtica.
 • Solucions de mobilitat urbana (vehicles autònoms i connectats. Vehicle de transport individual, etc.).
 • Drons i nous serveis a la ciutat intel·ligent.
 • 5G i Internet de les Coses(IoT).
 • Eines i mètodes innovadors de comunicació i participació de la ciutadania.
 • Tecnologies de gestió urbana (neteja i residus, verd i biodiversitat, qualitat ambiental, aigua, energia, enllumenat, paviments, gestió de llicències, etc.).
 • Ciberseguretat i resiliència de xarxes i sistemes.