Decidim Fest 23: democràcia, tecnologia i intel·ligència col·lectiva

Banner de Decidim Fest

Torna al Canòdrom, Ateneu de Innovació Democràtica de Barcelona, el Decidim Fest, els dies 18, 19 i 20 d’octubre i, per a aquesta edició, reivindicant el lloc que mereix la intel·ligència col·lectiva. Sense cap mena de dubte la intel·ligència artificial ha emergit com la qüestió digital absoluta al llarg del darrer any. Ho ha estat a múltiples nivells, tant per engalanar algunes de les tecnologies capdavanteres amb ràpida extensió i adopció social, com per obrir debats al voltant dels seus riscos, límits, regulació i potencials impactes a les nostres societats.

En aquest context i ja amb la capacitat d’entreveure nombroses possibilitats d’aquestes tecnologies des d’una perspectiva democràtica, apareixen dubtes o qüestions importants a abordar: per què se’n diu artificial quan es nodreix de fonts de coneixement comú i obert, generat de manera col·lectiva ? Qui lidera i sota quin mandat el seu desenvolupament global? Quines són les urgències regulatòries per defensar drets fonamentals i democràtics? Com podem imaginar models de desenvolupament de IA democràtics i al servei del conjunt de la societat?

En concret i situat al projecte Decidim, es vol abordar moltes d’aquestes qüestions: com es poden desplegar sistemes d’IA a Decidim, des del programari lliure, des de la governança democràtica i des del contracte social, per continuar obrint camí en el desenvolupament de tecnologies transparents, obertes i al servei del bé comú. Aquesta edició de Decidim Fest és una nova reunió de la comunitat global per compartir recorreguts, reforçar el projecte col·lectiu i intentar donar resposta a algunes qüestions. Decidim se situa avui ja com una referència global de tecnologia lliure i democràtica en un ecosistema de projectes de FLOSS cada cop més gran que estan obrint nous camins d’esperança per a un era digital més democràtica.

Si vols participar, s’ha obert la convocatòria per presentar tallers, presentacions i desenvolupaments entorn de Decidim. Serà la pròpia comunitat Metadecidim qui triarà entre 8 a 10 activitats que girin entorn de desenvolupaments i hacking, investigació, disseny i metodologies participatives, anàlisi de dades i AI i democràcia.

Més informació