Cultura digital

Algorights: «La justícia algorítmica passa per una conversa prèvia entre persones tecnòlogues, humanistes i ciutadania»

El relat visionari sobre el Gran Germà d’Orwell sembla més possible que mai. Comencen uns anys en què el gran algoritme generador de dades tindrà informació sobre nosaltres inclosos.