18 de abril de 2023

Nou procés obert de residències

Obrim la quarta convocatòria de residències

El Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica obre el nou procés de selecció de projectes en residència pel curs 2023-2024 amb l'objectiu de facilitar espais de treball col·laboratiu a diferents projectes que treballen en les àrees de tecnologia, ciència i democràcia.

 • Es tracta de la quarta edició del programa, que durant 2022 ha comptat amb 12 projectes residents.
 • El termini de presentació de propostes romandrà obert del 24 d’abril al 14 de maig.
 • La modalitat de col·laboradores i estades de recerca es manté oberta tot l'any. 

El Canòdrom és un espai públic, obert i comunitari, de creació i lliure circulació d'idees en matèria d'innovació democràtica i tecnologia crítica. Des de la seva obertura el 2020, l'equipament ha volgut esdevenir també un motor d'impuls i consolidació de nous projectes innovadors, amb la voluntat que aquests es connectin i tinguin en compte la realitat comunitària i social del barri del Congrés-Indians i la ciutat de Barcelona.

La crida té per objectiu facilitar les sinergies entre projectes, per tal de convertir el Canòdrom en un espai estimulant de creació col·lectiva referent en ciència, i tecnologia i democràcia. En aquest context, el retorn dels projectes al barri i a la ciutat serà una part fonamental d’aquestes residències: el treball que es faci des del programa s’entrellaçarà amb l’acció comunitària i impulsarà el potencial de la ciutadania obrint espais de reflexió i treball compartit.

Els projectes seleccionats, a més, s'incorporaran a la governança del Canòdrom i als seus grups de treball per pensar i dissenyar de manera corresponsable el projecte de l'espai. 

Tipologia de projectes en residència

Els projectes presentats hauran d'estar relacionats amb una o més d'aquestes àrees temàtiques:

 • Tecnologies lliures i democràtiques. 
 • Feminismes i tecnologies.
 • Videojocs amb perspectiva crítica.
 • Ciència ciutadana i participativa. 
 • Cultura digital. 
 • Anàlisi, visualització i governança democràtica de dades.
 • Procomuns digitals. 
 • Urbanisme crític i tecnologies digitals. 
 • Drets digitals i sobirania tecnològica.
 • Cultura lliure
 • Innovació per a l’empoderament ciutadà, l’autoorganització i la transformació
  social.
 • Innovació social per donar resposta a emergències socials, sanitàries, climàtiques i
  residencials.

La modalitat general inclou dues submodalitats: Projectes de Tecnologia i Democràcia i projectes de Gènere i/o Videojocs. Els projectes seleccionats tindran accés a taules de treball a preus públics, ús de fotocopiadora i impressora, ús de material informàtic, sales de reunions i espais compartits i suport de l'Oficina Tècnica del Canòdrom en el desenvolupament del projecte i accions de comunicació.

Els projectes seleccionats podran desenvolupar la seva residència durant 12 mesos (prorrogables a 12 més), en funció de la modalitat escollida. Les iniciatives que actualment estiguin desenvolupant la seva residència, iniciada el 2022, hauran de renovar-la presentant-se a aquest nou procés de selecció.

 

Calendari del procés

La presentació de propostes està oberta fins al 14 de maig de 2023 a través del següent formulari.

La resolució del procés i la publicació de les residències escollides tindrà lloc el 29 de maig de 2023. Els projectes seleccionats podran començar la seva residència a partir de l'1 de juny del 2023.

Podeu consultar les bases de la convocatòria aquí.

 

Entitats col·laboradores i recerca: convocatòria oberta tot l’any

Els projectes o iniciatives que vulguin formar part de la comunitat del Canòdrom també podran presentar-se com a Entitats col·laboradores no residents o Projectes de recerca. Les entitats que apliquin a aquestes modalitats gaudiran dels diversos avantatges amb els quals compten els projectes residents sense comptar amb les places de treball fixes al Canòdrom.

Podeu consultar més informació aquí.