19 de desembre de 2022

Una desena de projectes s’uneixen com a noves residències i col·laboradores del Canòdrom

Prop d’una desena de projectes s’uneixen com a noves residències i col·laboradores del Canòdrom. Coneix-les!

El Canòdrom ha resolt la tercera convocatòria de residències i organitzacions col·laboradores pel curs 2022-2023. Des d'aquest desembre, nou projectes vinculats a les àrees de tecnologia, ciència i democràcia escollits per un jurat independent s'incorporen a un ecosistema de creació col·lectiva i vinculació amb el territori.

S'uneixen a una comunitat que ja comptava amb divuit projectes en residència que miren la tecnologia de forma crítica per fer front als reptes de la societat digital.
Els nous projectes s'enfoquen en temes com la Web 3, les xarxes socials federades, la ciència ciutadana i la Internet de les Coses (IoT). Però sobretot en la cooperació i la creació de vincles entre projectes tecnològics.

 

Els reptes de la web descentralitzada

Un dels principals reptes que entomem, com a societat digitalitzada, és com fer front a les estructures especulatives i extractivistes que monopolitzen l'esfera digital. Com podem generar espais de relació, de debat i intercooperació en una web controlada per grans empreses? On recau la nostra autonomia i la nostra intimitat si les estructures que fem servir per relacionar-nos depenen d'interessos capitalistes? Davant aquests plantejaments, conèixer i oferir xarxes socials lliures, descentralitzades i independents s'ha tornat fonamental per a defensar els nostres drets digitals.

Digicoria és un projecte que busca, a través de tallers, xerrades i activitats didàctiques, donar a conèixer què és la descentralització de la web i per què és important per a totes. Fuig de tecnicismes i busca recuperar aquella idea inicial de la internet autogestionada, llunyana dels espais mercantilitzats que coneixem avui en dia.

Què és la descentralització de la web?

Avui en dia sabem que uns quants actors descomunals dominen gran part del món en línia, però internet és més saludable quan són molts els que el controlen. Això és el que es pretén amb la descentralització de la web. La web3 és una de les formes en que es vol aconseguir aquesta distribució del poder.

De manera similar, Open For Future també vol facilitar l'accés a les estructures de la web federada, apropant-se amb una mirada forta a la sostenibilitat i l'impacte mediambiental que poden tenir la comunicació digital dels nostres projectes. Podem, aprofitant les eines que ens facilita la web federada, establir mecanismes de difusió en línia sense caure en la sobre explotació de la nostra vida digital per part de les grans tecnològiques? Pot aquest pas ajudar-nos a crear una green web o web més ecològica.

 

Xarxes tecnològiques per resoldre els problemes més urgents

Open For Future no és l'únic projecte que pren l'emergència climàtica com un context on pensar tecnologies més justes. Des de l'òptica de la ciència ciutadana, LoRaTrust fa servir sistemes de monitoratge mediambiental que ens ajuden a analitzar el nostre entorn i prendre decisions basades en aquesta coneixença. Aquests sistemes estan connectats entre si mitjançant xarxes d'Internet de les Coses (IoT). Tot això fent servir tecnologies lliures: des del programari, fins al maquinari!

La creació d'infraestructures tecnològiques per donar solucions als reptes de la nostra societat passa per la creació de xarxes físiques (la xarxa LoRa n'és un exemple), però també per la creació de vincles entre projectes tecnològics. Amb aquesta perspectiva, femProcomuns impulsa diversos projectes tecnològics des d'una perspectiva comunal. Ens podem imaginar una d'Internet de les Coses governada entre totes? Com deu ser un núvol cooperatiu?

I perquè la intercooperació no es fa sola, Coopdevs es proposa potenciar un espai de trobada entre les iniciatives tecnològiques de l'Economia Social i Solidària, tot compartint bones pràctiques, coneixements i recursos.

 

Una comunitat de comunitats

Ser un espai de trobada és un dels reptes i plaers d'obrir el Canòdrom. En aquest sentit, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica vol obrir les portes a projectes que tenen com a objectiu la dinamització de les seves comunitats.

La comunitat Decidim creix amb Pokecode, un projecte emergent que busca contribuir en la qualitat democràtica de la participació digital amb una visió oberta, de qualitat i desimbolta.

No podem pensar en la democratització de la web sense pensar en Wordpress, un dels sistemes de publicació de contingut web que més ha ajudat a popularitzar la presència en línia de petits projectes, entitats i espais personals. La Comunitat oficial de Wordpress Barcelona es reuneix amb ànim de divulgar aquesta popular eina de creació web de codi obert, gratuïta i accessible.

Però internet va més enllà de la creació de webs. L'espai físic té un reflex en l'esfera digital, i la creació, consulta i compartició de mapes que ens permeten passejar en línia també es pot fer de manera oberta, democràtica i escapant-se del control mercantilització de les grans tecnològiques. Opensteetmaps Cat és la comunitat de parla catalana que impulsa l'ús de solucions lliures i obertes de mapes en línia.

I perquè també hi ha espai per la creació digital, el joc i l'experimentació, TopLap Catalunya ens obre la seva comunitat. Especialitzades en l'ús del live coding com a mètode d'experimentació obert i creatiu, TopLap ens apropa a la intersecció entre programació i art.