15 de desembre de 2021

Convocatòria general de subvencions 2022: Àmbit Innovació Democràtica

Convocatòria general de subvencions 2022: Àmbit Innovació Democràtica

Amb data 13 de desembre de 2021, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2022. Properament, al web de l’Ajuntament podreu trobar el document de la convocatòria, així com tots els documents necessaris per a la presentació i altra informació d’interès.

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 27 de gener de 2022, ambdós inclosos. És important tenir en compte que no s’admetrà a tràmit cap sol·licitud presentada fora del termini establert. És d’obligatorietat la presentació telemàtica de la sol·licitud. Properament, a l’enllaç anterior, trobareu informació sobre els requisits de navegadors i certificats i sistemes de signatura electrònica que necessitareu per fer tramitació telemàtica obligatòria.

Dins l’àmbit temàtic d’Innovació Democràtica (Àmbit P) s’estableixen quatre línies de programa:

a. Desenvolupament i implementació de programari o d’infraestructures digitals basades en Decidim o en altres tecnologies lliures per a la millora de la participació democràtica

b. Implantació de Decidim en associacions o federacions, comunitats o col·lectius, cooperatives i/o organitzacions socials per la millora de la coordinació i la qualitat democràtica

c. Capacitació digital per a la participació democràtica i defensa dels drets digitals

d. Projectes de recerca i desenvolupament en matèria de innovació democràtica i reptes de la societat xarxa

Els projectes orientats a la Innovació democràtica, s'entenen com orientats a la promoció dels drets digitals i la participació democràtica innovadora, com és la presa de decisions col•lectives i deliberació ciutadana , associatives o d'organitzacions , el control ciutadà de les polítiques públiques o d’una organització democràtica, la producció col·laborativa amb l’administració o entre organitzacions socials, el desenvolupament d’infraestructures digitals per a la participació, el foment de la capacitació i la mediació digital per a la implicació ciutadana, els projectes de recerca per a la innovació democràtica, la defensa dels drets digitals i, en general, els reptes que ens presenta la societat en xarxa.
 

Sessions informatives sobre la convocatòria de subvencions

El proper 11 de gener a les 16h tindrà lloc una sessió informativa específica sobre els requisits i les bases de l'Àmbit P: Innovació Democràtica. Per inscriure's a aquesta sessió cal enviar un correu electrònic a innovacio-democratica@bcn.cat.

D'alta banda, us informem que la perspectiva de gènere és un criteri que afecta a totes les modalitats de la Convocatòria. En aquest sentit, la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps ofereix una sessió formativa sobre la incorporació de la perspectiva de gènere als projectes presentats. S'impartiran dues edicions en format en línia els dies:

- 19 de gener, de 10h a 12h.

- 20 de gener, de 17h a 19h.

Les persones interessades s'han d'inscriure enviant un correu a transversalitat_genere@bcn.cat, amb el tema "sessió formativa", indicant l'edició i una adreça de contacte. Pocs dies abans rebran l'enllaç per accedir a la sessió.